Meranco

Pomagamy w obsłudze serwisowej i zakupie materiałów zużywalnych do sprzętu dostarczonego przez firmę MERANCO: Eppendorf AG, UVP/Analytik Jena, Steril/Angelantoni, Purite/SUEZ, Nerbe Plus i innych.