Meranco

Pomagamy w obsłudze serwisowej i zakupie materiałów zużywalnych do sprzętu dostarczonego przez firmę MERANCO: Eppendorf AG, UVP/Analytik Jena, Steril/Angelantoni, Purite/SUEZ, Nerbe Plus i innych

Systemy dokumentacji obrazu UVP, materiały eksploatacyjne i obsługa serwisowa

Komory z nawiewem laminarnym Steril, filtry HEPA, świetlówki i pozostałe wyposażenie

Systemy uzdatniania wody Purite, części, wkłady, filtry i obsługa serwisowa