Kompleksowa oferta wyposażenia firmy LABOTRONIK jest wynikiem kilkudziesięciu lat doświadczenia we współpracy z laboratoriami: naukowymi, badawczymi i rutynowymi. Wyselekcjonowane, najlepsze  propozycje gwarantują najwyższą jakość analiz przy zachowaniu rozsądnych cen.

Oferujemy i dostarczamy najlepsze:

 • pipety automatyczne, końcówki, stacje pipetujące
 • biurety, dozowniki, wirówki, koncentratory, termomiksery, miksery
 • termocyklery, spektrofotometry i fotometry do pomiaru stężenia  DNA/RNA i białek
 • elektroporatory, mikromanipulatory, mikroinjectory i kapilary do manipulacji
 • transiluminatory, systemy dokumentacji żeli, komory czyste do PCR, piece do hybrydyzacji
 • spektrofotometry VIS, UV-VIS, czytniki i płuczki płytek, kuwety do spektrofotometrów
 • bioreaktory, fermentatory i wyposażenie do nich
 • komory z przepływem laminarnym
 • piece laboratoryjne, łaźnie wodne, cieplarki z lub bez CO2, komory beztlenowe, bioreaktory
 • zamrażarki niskotemperaturowe, dewary, wytwornice lodu
 • wagi, wiskozymetry, liofilizatory
 • systemy oczyszczania i uzdatniania wody
 • meble i dygestoria laboratoryjne
 • mikroskopy

Poza tym dostarczamy pozostałe wyposażenie i materiały zużywalne niezbędne w codziennej pracy laboratoryjnej.

Pomagamy w obsłudze serwisowej i zakupie materiałów zużywalnych do sprzętu dostarczanego przez firmę MERANCO: Eppendorf AG, UVP/Analytik Jena, Steril/Angelantoni, Purite/SUEZ, Nerbe Plus i innych.

Zaufali nam: