Kompleksowa oferta wyposażenia firmy LABOTRONIK jest wynikiem kilkudziesięciu lat doświadczenia we współpracy z laboratoriami: naukowymi, badawczymi i rutynowymi. Wyselekcjonowane, najlepsze  propozycje gwarantują najwyższą jakość analiz przy zachowaniu rozsądnych cen.

Oferujemy wiedzę i dostarczamy najlepsze:

  • pipety automatyczne, końcówki, automatyczne systemy pipetujące i izolacji kwasów nukleinowych
  • biurety, dozowniki, wirówki, koncentratory, termomiksery, miksery, bloki termostatujące
  • termocyklery, spektrofotometry i fotometry do pomiaru stężenia  DNA/RNA i białek
  • elektroporatory, systemy transferu genów, zasilacze i systemy elektroforetyczne,
  • zautomatyzowane procesory do Western Blot
  • transiluminatory, systemy dokumentacji żeli, komory czyste do PCR, piece do hybrydyzacji, crosslinkery
  • spektrofotometry VIS, UV-VIS, czytniki i płuczki płytek, kuwety do spektrofotometrów
  • systemy do przesiewowej krystalizacji białek, wyposażenie do biobankowania i powtarzalnego zamrażania
  • komory z przepływem laminarnym
  • łaźnie wodne, cieplarki z lub bez CO2, komory beztlenowe, bioreaktory
  • zamrażarki niskotemperaturowe, dewary, wytwornice lodu
  • systemy oczyszczania i uzdatniania wody
  • meble i dygestoria laboratoryjne
  • mikroskopy i systemy automatycznego obrazowania komórek

Poza tym dostarczamy i wynajmujemy pozostałe wyposażenie oraz materiały zużywalne niezbędne w codziennej pracy laboratoryjnej.

Pomagamy w obsłudze serwisowej i zakupie materiałów zużywalnych do sprzętu dostarczanego przez firmę MERANCO: Eppendorf AG, UVP/Analytik Jena, Steril/Angelantoni, Purite/SUEZ, Nerbe Plus i innych.

Zaufali nam: