Suche bloki grzejne i chłodzące

HB-1 i HB-2 są urządzeniami wyposażonymi w odpowiednio: jeden lub dwa bloki termostatujące.  W przypadku tych urządzeń temperatura jest kontrolowana precyzyjnie w zakresie od temperatury pokojowej do 200 ℃, z odchyleniem mniejszym niż 1 ℃. Urządzenia są zabezpieczone przed przegrzaniem dla zabezpieczenia badanych próbek. Szerokie spektrum zastosowań obejmuje denaturację kwasów nukleinowy/białek, reakcję PCR na gorąco, reakcje enzymatyczne, topienia agaru, test immunologiczny i reakcję ChZT. Wymienne bloki pozwalają pracować z probówkami o różnych rozmiarach

Zakres programowania temperatur w bloku: 30-200°C

Wbudowane dwa wyświetlacze LED

Nagrzewanie do temperatury maksymalnej poniżej 18 minut 

Czas nastawny w zakresie 0-999 minut

Wymiary zewnętrzne: szerokość 310 mm, głębokość 250 mm wysokość 80 mm

CB-1 zapewnia dodatkowo możliwość chłodzenia próbek

Zakres programowania temperatury w bloku: 0-75°C

Wstępnie zaprogramowane dziewięć temperatur (0, 4, 16, 25, 37, 42, 55, 65 i 72°C)

Wyświetlacz LCD

Wymiary zewnętrzne: szerokość 200 mm, głębokość 304, wysokość 184 mm