Automatyzacja laboratorium

Proponujemy szeroką gamę rozwiązań automatyzujących pracę w laboratorium. Ich wspólną zaletą jest redukcja błędów wynikających z pracy ręcznej. Rozwiązania ta mogą zautomatyzować pipetowanie i dozowanie cieczy, izolację i oczyszczanie materiału, przechowywanie próbek jak i zliczanie komórek lub kolonii.

Wiele propozycji dobierane lub dostosowywane jest do konkretnych potrzeb użytkowników. Dostępne są również opcje zakupu lub wynajmu dostarczanego wyposażenia

Poniżej zostało opisanych kilka przykładowych urządzeń z bardzo szerokiej oferty   

Proponowane systemy automatycznie dozujące ciecze potrafią dozować objętości od zakresu nanolitrów 

Górny zakres dozowania jest praktycznie nieograniczony

Systemy mogą tworzyć ciągi technologicznie obsługiwane automatycznie

Automatyczna izolacja materiału może obsługiwać próbki o różnej objętości i różnego pochodzenia

 

 

 

 

 

 

 Automatyczne liczniki mogą zliczać komórki bez barwników, w oparciu o klasyczne barwniki lub barwniki fluorescencyjne.

Zliczanie może odbywać się w komorach jedno lub wielorazowych

 

Automatyczny licznik kolonii: bakterii, drożdży lub pleśni może znacząco przyspieszyć prace i zmniejszyć ilość przypadkowych błędów podczas zliczania