Generatory ozonu

Więcej informacji pod adresem: https://www.uvp.com/products/ultraviolet-products/uvp-pen-ray-light-sources/uvp-ozone-generators/

 

   

                       Generatory ozonu SOG-1 i SOG-2

 

Stabilny generator ozonu wykorzystuje reakcję fotochemiczną tlenu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego 185 nm

do wytwarzania ciągłego przepływu ozonu. Zasilacz dołączony do wszystkich modeli zapewnia niezawodne i stabilne zasilanie

lamp, zapewniając równomierne wytwarzanie ozonu