Dewary

Haier Biomedical jest producentem całego zakresu dewarów. Od modeli przenośnych do transportu, poprzez modele większe (stacjonarne) do rozwiązań przygotowanych dla największych biobanków

Więcej w załączonej informacji: LN2 container_dewary

Seria Medyczna, Laboratoryjna i Bio

Duża ilość modeli pozwala wybrać optymalny system do konkretnych zastosowań. Różne pojemności i zastosowane sposoby izolacji zapewniają najlepszy wybór pod kątem dużej liczby probówek jak i długiego przechowywania. Modele zoptymalizowane do transportu łączą dużą wytrzymałość z rozsądną pojemnością. 

Wyposażenie dodatkowe pozwala dobrać elementy związane z przechowywaniem próbek jak i z nadzorem elektronicznym nad bezpieczeństwem przechowywanego materiału

 

Seria Biobank

Seria dewarów dla biobanków obejmuje sześć modeli o pojemności 300, 500, 800, 1000, 1500 i 1800 litrów. Dewary te są opracowane pod kątem zapewnienia maksymalnej pojemności przy minimalnym zużyciu ciekłego azotu dla zoptymalizowania kosztów eksploatacji. Każdy model serii Biobank jest przeznaczony zarówno dla przechowywanie  prób w fazie ciekłej jak i w oparach azotu. W fazie gazowej próbki są przechowywane z dala od ciekłego azotu ale w temperaturze bliskiej temperatury samej cieczy.                  W konstrukcji tej serii zastosowano zaawansowaną technologię próżniową i superizolacje. Dzięki tej budowie zapewnione jest bezpieczeństwo próbek i jednorodność temperatury nie przekracza 10 ° C w całej przestrzeni wewnętrznej